IT Riešenia pre Vašu firmu

IT crew 3

Vaša webová stránka nefunguje, tak ako má? Potrebovali by ste vyriešiť problém s vašim počítačom? Hľadáte niekoho, kto vám pomôže spravovať vaše webové stránky? Či už ste spoločnosť alebo jednotlivec, radi vám poskytneme naše služby.

IT crew 5

ALEBO NÁS KONTAKTUJTE PRIAMO TU:

Events are provided by our sister company

Coastal Inspire

Furniture design is provided by our sister company

FOSSQ

Veranstaltungen werden von unserer Schwesterfirma durchgeführt

Coastal Inspire

Möbeldesign wird durch unsere Schwesterfirma gewährleistet

FOSSQ

Vyplňte nám formulár a my Vás budeme kontaktovať.

Ecology needs you!

Our company plants trees on a regular basis. Write us and we will join our forces. In addition to a good deed for Mother Earth, it is also a great teambuilding! :)

All you need to start your business for 10% of list prices.

Logo + Design Manual

Business cards

Leaflet/Catalogue

Web

Video

Marketing-consultation

3D project visualisation

Photographic services

1700 €

200 €

250/1800 €

2400 €

3200 €

850 €

3600 €

1400 €

170 €

20 €

25/180 €

240 €

320 €

85 €

360 €

140 €

Alles was Sie brauchen, um Ihr Geschäft zu starten, für 10% der Listenpreise.

Logo + Design Manual

Visitenkarte

Flugzettel/Katalog

Web

Video

Marketing-Konsultationen

3D Produktvisualisierung

Fotografische Dienstleistungen

1700 €

200 €

250/1800 €

2400 €

3200 €

850 €

3600 €

1400 €

170 €

20 €

25/180 €

240 €

320 €

85 €

360 €

140 €

Please fill in the form and we will contact you

Füllen Sie das Formular aus und wir werden Sie kontaktieren.

Eventy zabezpečuje naša sesterská firma

Coastal Inspire

Ekológia Vás potrebuje!

Naša firma chodí pravidelne vysádzať stromy. Napíšte nám a spojíme sily dokopy. Okrem dobrého činu pre matku Zem je to aj výborný teambuilding! :-)

Ökologie braucht Sie!

Unsere Firma pflanzt regelmäßig Bäume. Schreiben Sie uns und wir werden unsere Kräfte zusammenschließen. Es ist nicht nur zum Wohle der Mutter Erde, sondern auch ein perfektes Teambuilding! :)

Všetko čo potrebujete na štart Vášho podnikania za 10% cenníkových cien.

logo + dizajn manuál

vizitky

leták/katalóg

web

video

marketingové konzultácie

3D vizualizáciu produktu

fotografické služby

1700 €

200 €

250/1800 €

2400 €

3200 €

850 €

3600 €

1400 €

170 €

20 €

25/180 €

240 €

320 €

85 €

360 €

140 €